Budowa węzłów FTTx typu „Outdoor”


Węzły Outdoor - Szafy uliczne coraz częściej zastępujące kosztowne węzły budynkowe. Wyposażone są we wszystkie niezbędne podsystemy (transmisja - DWDM, SDH, dostęp szerokopasmowy – DSLAM, obecnie IP DSLAM, dostęp wąskopasmowy abonencki,  zdalne zarządzanie, zasilanie
z podtrzymaniem, klimatyzacja itp.). Stanowią
w pełni funkcjonalny węzeł telekomunikacyjny kategorii FTTx.

Postęp technologiczny  w telekomunikacji (zarządzanie ruchem, miniaturyzacja) sprawił, że węzłów FTTx posiadają ważną zaletę nalezą do klasy bezobsługowych. Węzły takie mogą być z powodzeniem przeniesione do specjalnych terenowych szaf zewnętrznych (Oudoor)
zarządzanych zdalnie.

 

W zakresie implementacji węzłów dostępowych Outdoor wykonujemy:

  • szczegółowe wizje lokalne (site survey), które wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień zarówno z właścicielem i/lub administratorem terenu, dokumentacja fotograficzna obiektu, miejsca montażu, tras kablowych, projekt wykonawczy.
  • wykonywanie nowych instalacji i rozbudów, które obejmują:  dostawy i osadzenie fundamentów, wykonanie uziomu, montaż urządzeń, instalację modułów wewnętrznych, wykonanie dróg kablowych, konfigurację, uruchomienie systemów, integrację, niezbędne pomiary i testy, włączenie do eksploatacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej,
  • wykonywanie projektów technicznych,
  • eksploatacyjne przeglądy i naprawy prewencyjne,
  • obsługa i usuwanie awarii.

 

Oferujemy kompleksowe usługi implementacji
i serwisu eksploatacyjnego wymienionych systemów.
Posiadamy 7-letnie doświadczenie
w implementacji i serwisie opisanych systemów wiodących producentów takich jak: Lucent Technologies, Alcatel-Lucent, Siemens, NSN.