Systemy bezpieczeństwa pożarowego


Systemy te instalowane są w obiektach w celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowników w zakresie ochrony przeciw pożarowej. Systemy te mają za zadanie ostrzegać użytkowników przed niebezpieczeństwem pożaru. Poprzez realizację zaprogramowanych „Scenariuszy pożarowych” zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru oraz minimalizują jego skutki.

Oferujemy realizację:

 

Systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)


System sygnalizacji pożaru stanowi szybką i skuteczną formę powiadomienia o zagrożeniu pożarowym.

Posiadamy doświadczenie w instalowaniu tego typu systemów w oparciu o rozwiązania firm Siemens, Schrack, Honeywell.

   

Dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)


Dźwiękowy system ostrzegawczy to system wykorzystywany w sytuacjach zagrożenia do szybkiego i uporządkowanego komunikowania o niebezpie-czeństwie oraz sterowania za pomocą głosu ewakuacją z zagrożonych stref.

Wspólnie z naszymi sprawdzonymi partnerami posiadamy duże doświadczenie w implementacji opisanych wyżej systemów. Wykonaliśmy dotąd projekty dla m.in.  Netia, TP, Polkomtel.