Nasi inżynierowie

2013-04-10 13:54:02

Nasi inżynierowie systemów transmisyjnych coraz częściej goszczą na projektach zagranicznych. Niebawem wyruszą wesprzeć implementację systemów DWDM w Emiratach Arabskich.


admin